Googlen sivustot

Alle on koottu linkit Verkotu porukkaan -soluttaudu parveen- ja Tolokusti verkossa -hankkeissa tuotettuihin kursseihin. Kurssit on alunperin tehty Moodleen, mutta materiaalin avoimen käytön mahdollistamiseksi kurssit on "kopioitu" myös Googlen sivustoksi.

Moodleoppia opettajille (kopiointi kesken)

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp (kopiointi kesken)