Toimivia käytänteitä

Visuaalinen fysiikan kurssi

Olen käyttänyt Moodlea opetuksessani vuodesta 2006 lähtien. Erityisopettajana, visuaalisena ihmisenä ja innostuneena pedagogina olen halunnut tehdä kursseistani selkeitä, monipuolisia, helposti käyttettäviä ja oppimisen seurantaa helpottavia. Tavoitteenani on ollut oppimisen mahdollistaminen ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä osaamisperusteisesti. Esitän esimerkkinä toteutuksen yhden osaamispisteen fysiikan kurssista Moodlessa.

Opiskelija näkee kurssilla etenemisensä jo Moodlen etusivulla.

Kurssin etusivu on rakennettu keskeisten sisältöjen ja arviointikohteiden mukaan, jotta opiskelija pystyy seuraamaan ja reflektoimaan omaa oppimistaan tutkinnon perusteissa annettujen tavoitteiden pohjalta. Kurssiformaattina olen käyttänyt Ruudukkoa (Grid format). Kurssin käyttömukavuus ja helppous syntyy visuaalisuudesta ja siitä, ettei sivuja tarvitse vierittää. Kurssin kokonaisuus näkyy yhdessä näkymässä, mikä helpottaa ja nopeuttaa keskeisten tavoitteiden hahmottamista.

Oppimisen seurannassa käytän Edistymisen seuranta -lohkoa. Edystymisen seuranta tuo oppimiseen myös pelillisen elementin, joka motivoi opiskelijoita työskentelemään tavoitteellisemmin ja mahdollistaa opiskelijan oman oppimisen seuraamisen.

Opiskelija aloittaa opiskelunsa ensimmäisestä aihealueesta eli Suureista ja yksiköistä. Aihealue sisältää oppimistavoitteet, teorioita opetusvideoina, nettisivuina tai tiedostoina, oppimistehtävät ja tentin. HotPotatoes-tehtäviin on astettu minimipistemäärä, jolla saa tehtävän suoritetuksi (väkänen oikean reunan ruudussa). Tehtävän voi tehdä monta kertaa. Tehtävä -aktiviteetilla luodun oppimistehtävän voi opiskelija merkitä itse suoritetuksi laittamalla väkäsen ruutuun.

Tentti-aktiviteetilla opiskelija testaa oppimisensa.

Opiskelja pääsee siirtymään kurssin seuraavaan aihealueeseen saavutettuaan tentissä asetetun minimipistemäärän. Tentin voi tehdä useamman kerran. Tenttien laskutehtävissä muuttujille arvotaan arvot, joten opiskelija ei saa oikeita vastauksia muilta.

Kurssin lopussa opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan itsearvioinnin avulla. Edistymisen seuranta yhdistettynä itsearviointiin vahvistaa opiskelijan oppimisen omistajuutta ja lisää ymmärrystä opiskelijan omasta vastuusta oppimisprosessissa.

Opettaja näkee opiskelijoiden edistymisen yhdellä silmäyksellä.

@jaanapa