H5P

H5P-työkaluilla (HTML5 Package) voi luoda helposti erilaisia selaimessa toimivia interaktiivisia (vuorovaikutteisia ) materiaaleja. H5P-lisäosa (plugin) on asennettavissa mm. WordPress-, Drupal- ja Moodle-ympäristöihin. Moodlesta H5P löytyy integroituna eli voit lisätä Moodlekurssin osioon H5P-aktiviteetin Lisää aktiviteetti tai aineisto -painikkeesta valitsemalla H5P- interaktiivinen sisältö
 

Loistavaa esittely- ja opetusmateriaalia H5P-työkaluista löytyy Oulun ammattikorkeakoulun sivulta, Matleena Laaksolta ja Jari Sarjalta. Minä lähestyn H5P-aktiviteetin käyttöä tässä pedagogisesta näkökulmasta, konkreettisin esimerkein ja nimenomaan Moodlekäytössä. 

Mitä H5P-tehtävistä tulee tietää?

 • H5P-tehtävien vastaukset eivät tallennu

 • H5P-tehtävät ovat toistoharjoituksia eli ne tyhjenevät, kun tehtävästä poistuu.

 • H5P-tehtävä tulee tehdä kerralla alusta loppuun, jotta sen pistetulos tallentuu Moodleen.

               - tavallisesti H5P-tehtävien tulos tallentuu Moodlen arviointikirjaan, kun painetaan Tarkista (Check)

               - H5P-interaktiivisen videon tulos tallentuu videon yhteenvetonäkymän Lisää palautus -painikkeesta

               - H5P-esityksen (Course Presentation) tulos tallentuu, kun käy viimeisessä yhteenvetodiassa

 • H5P -tehtävän tallentunut tulos nollaantuu, jos ei tee tehtävää, mutta tallentaa tuloksen uudelleen (eli jos käy esim. H5P-esityksen  yhteenvetodiassa uudestaan tekemättä tehtävää)

Mihin H5P-tehtäviä käytetään?

 

H5P-tehtäviä käytetään oppimistehtävinä eli osaamisen hankkimiseen. Tehtäviä ei voi käyttää osaamisen osoittamiseen ja/tai arviointiin, koska tehtävien vastaukset eivät tallennu. Osaamisen hankkimisessa H5P-tehtävät ovat sen sijaan vertaansa vailla, koska

 

 • tehtävät ovat itsetarkistuvia,
 • tehtävistä saa välittömän palautteen,
 • samoilla tehtävillä voi harjoitella monta kertaa,
 • tehtäviä on helppo tehdä,
 • tehtävät ovat monipuolisia,
 • tehtävät ovat visuaalisia,
 • tehtävät ovat motivoivia ja
 • tehtävät ovat pelillisiä.


Tehtävätyypillä ja tehtävien asetuksilla ohjataan oppimista tavoitteita kohti. Jos tavoitteena on oppia esimerkiksi vieraiden kielten sanoja, tehdään tehtävä, jossa sanat tulee kirjoittaa aukkoon, otetaan tehtävään kohtuullinen määrä ulkoaopittavia sanoja ja asetuksista valitaan uudelleenyrittämisen mahdollisuus, mutta ei vastausten näyttämistä. Tällöin harjoitusta toistetaan niin monta kertaa, että sanat on opittu. Opiskelijalla pitää tietysti olla jossakin sanasto, josta hän voi tarvittaessa tarkistaa sanan kirjoitusasun. Jos opiskelijan tehtävänä on katsoa lyhyt video, voi videon katsomisen varmistaa esim. videoon liittyvillä väittämätehtävillä tai monivalintatehtävillä. Tehtävillä ohjataan samalla opiskeljaa ymmärtämään videon keskeinen sisältö poimimalla tehtäviin keskeiset asiat. Käsitteiden ymmärtämistä tai osien nimeämistä voi harjoitella raahaus- ja yhdistämistehtävillä.

 

 

H5P-esitys (Course Presentation)


H5P-esitys (Course Presentation) on interaktiivinen diaesitys. Esitystä kannattaa käyttää oppimistehtävänä silloin, kun halutaan sisällyttää teoriaosuuksiin myös erilaisia tehtäviä. Esityksen avulla voi kasvattaa opiskelijan oppimistaitoja ja motivaatiota, tukea itseohjautuvuutta ja tehdä oppimisesta toiminnallisempaa ja pelillistä esittämällä teoriaa vähän kerrallaan ja kysymällä teoriaan liittyviä asioita välittömästi opittavan asian jälkeen. Esityksen sopiva koko ei oikeastaan määräydy diojojen lukumäärän mukaan, vaan esitykseen sisällytettyjen tehtävien määrän mukaan. Koska H5P-esitys tulee tehdä kerralla valmiiksi, tulee tehtäviä olla kohtuullinen määrä.  Minusta tehtäviä on sopiva määrä, kun esityksen maksimipistemäärä on 8 - 35 pistettä. Jos tehtävät ovat erittäin helppoja, voi yhteispistemäärä olla hieman korkeampi. Alla olevaan kuvaan on merkitty H5P-esityksen työkalut ja tehtävätyypit. H5P-esitys on monipuolisin kaikista H5P-aktiviteeteista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5P Question Set- ja Column -tehtävillä voi tehdä tehtäväkokoelmia eri tyyppisistä tehtävistä. Ero näiden kahden välillä on tehtävien esitysmuodossa: Question Set -tyypissä tehtävät tulevat esiin peräkkäin, tehtävä kerrallaan seuraava -painikkeesta ja Columnissa tehtävät sijaitsevat allekkain ja tulevat esiin sivua vieritettäessä.

 

 

H5P-esityksen asetuksia

 

H5P-esityksen "Näytä vastaus" - ja "Yritä uudelleen" -asetuksia voi säätää koko esityksen tasolla ja tehtäväkohtaisesti. Näillä asetuksilla voi ohjata oppimista ja säädellä tehtävän vaikeustasoa. Jos koko esityksen tasolla ei valita "Käytössä kaikissa" tai "Pois käytöstä", jokaiseen yksittäiseen H5P-esityksen tehtävään tehdään asetus erikseen. Voit lisäksi säätää opiskelijan mahdollisuutta yrittää uudelleen vasta koko esityksen tehtyään ja estää esimerkiksi saamasta oikeita vastauksia ollenkaan. Matematiikan helpommissa tehtävissä olenkin ottanut "Näytä vastaus"-painikkeen kokonaan pois jopa yhteenvetosivulta. Oppimista ei välttämättä tapahdu ollenkaan silloin, jos opiskelija saa vastauksen näkyviin heti jokaisen yksittäisen tehtävän yrittämisen jälkeen. Sinnikkyys, itseohjatuvuus ja oppimistaito ei myöskään kasva, jos tehtävistä selviää yrittämättä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5P-tehtävän arviointiasetukset Moodlessa

 

Opiskelijan motivaatiota kasvatetaan ja tavoitteelista oppimista tuetaan Moodlessa ottamalla käyttöön Edistymisen seuranta -lohko. Lohkossa yksi ruutu edustaa yhtä tehtävää ja ruudun väri kertoo tehtävästä suoritumisen. Tavoitteena on saada ruutuja vihreäksi.

H5P-tehtävän maksimipistemäärä ja läpäisyraja asetetaan aktiviteetin asetuksista kohdasta Arviointi. Alla olevassa kuvassa aktiviteetin maksimipistemäärä on 20 ja suoritusmerkintään tulee saada vähintään 15 pistettä. Jotta ruutu muuttuisi vihreäksi Edistymisen seuranta -lohkossa, tulee asettaa opiskelijoiden edistymiselle ehdoksi arvosanan saavuttaminen.

 

 

 

H5P-esityksiä (Course Presentation)
 

Pääset katsomaan esimerkkejä valitsemalla kirjautumisen vierailijana.

 

H5P-interaktiivinen video

 

Esimerkkejä H5P-tehtävistä

 

H5P.org -sivusto

 

H5P.org -sivustolta löytyy esimerkit eri H5P-tehtäviin. Tehtäviä voi ladata tiedostona omalle koneelle, viedä Moodleen ja muokata omiin tarpeisiin sopivaksi.