Docendo disco - opettamalla opin

”Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman opiskelua on vaarallista.” -Kungfutse

Olen matemaattisten aineiden opettaja (Oulun yliopisto, 1996), ammatillinen erityisopettaja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009) ja minulla on tietojenkäsittelyn ammattitutkinto (Merikosken ammatillinen koulutuskeskus, aikuiskoulutus, 2005). Opiskelen koulutusteknologiaa Oulun ja Jyväskylän yliopistossa aina ehtiessäni. Toimin ammattiopistossa matemaattisten aineiden opettajana, erityisopettajana ja digiopettajana.

Opetuksen kehittäminen ja oppiminen ovat minulle sekä työ että harrastus. Nautin yhdessä tekemisestä ja muiden auttamisesta, ja haluan jakaa ajatuksiani ja kokemuksiani muillekin tämän sivuston avulla. Vahvuuteni ammattikoulun matematiikan opetuksessa on erityisesti opiskelijoiden negatiivisten tunteiden hyväksyminen ja niistä poispääsy.

Minulle myönnettiin 5.6.2018 Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kannustuspalkinto erinomaisesta työstä matemaattisten aineiden opetuksen kehittämiseksi. Palkintokriteerejä olivat

Tällä hetkellä toimin OPH:n rahoittamassa Tolokusti verkossa -hankkeessa projektipäällikkönä.